OLF: The Legacy of Violence: State Terrorism of TPLF-led Ethiopian Government Using Anti-Terror Law on Political Dissident Must End

Muddee/December 1, 2013 · Gadaa.com

 

The following is a statement of the Oromo Liberation Front (OLF). The Amharic version of the following statement can be read here. Also see the list of political prisoners in Amharic.

————————

The Legacy of Violence: State Terrorism of TPLF-led Ethiopian Government Using Anti-Terror Law on Political Dissident Must End

 

The research and information unit of the Oromo Liberation Front (OLF) has conducted a study on the allegiance that accounted for some political prisoners to be sentenced or otherwise been unjustly detained. The herewith attached partial list of political prisoners has been collected from prisons of Kaliti, Torhailoch (Military Police Prison), Maikelawi and Kilinto. Almost all prisoners are charged for act of terror, violation of territorial integrity, attempts to overthrow the constitutional order by violent means and being suspected member of OLF or any other organizations. These political prisoners are ranging in age from young high school and University students to elderly civic society leaders. Professionally, they are also diverse – from farmers, businessmen, government employees, political leaders, journalists and etc. The overwhelming portions are Oromos and some are also from different nations and nationalities of Ethiopia.

Most of these political prisoners already gave prison service for several years; many of them are tortured and subjected to irreversible mental damages, and some of them were shot to death in the course of time.

Since the fall of Transitional Government in 1992, Ethiopian authorities continued to severely restrict basic rights of freedom of expression, association, and assembly. Violation of human rights is a daily record of the regime. Instead of solving the root cause of political conflict, it rather declared war on the Oromo people and its vanguard Organisation, the OLF. Consequently, many thousands of Oromos and other nationals were arbitrarily arrested and detained and remain at risk of torture, ill-treatment and extrajudicial killings. Many of them were executed during peaceful demonstrations due to excessive use of force by police or security agents.

The TPLF regime promulgated and adopted the restrictive Anti-Terrorism Proclamation in 2009. This regime, which from its very initial, was known for its massive human rights violations is currently using this law to justify all atrocities it conducted. In this attempt to hood wink opinions of the international community, the EPRDF regime is still trying to make others believe that the current problem of the empire is act of terror but not deep rooted political conflict of domination.

The OLF vehemently opposes any forms of terrorism and reject the use of terrorism neither as a form of struggle nor also for suppression of dissidents by states. Thus, we denounce the Ethiopian state terrorism that is used to crush any form of struggle and decent.

OLF is cognizant of, and appreciate the concern of various human rights advocating organizations and some democratic governments that expressed their concerns about Anti-Terrorism, Press and Civic society laws of Ethiopia on various international forums.

In a country like Ethiopia where the government structure is monopolized by a single ethnic group, legalizing the abuse of the universal human rights is a way that leads for the establishment of a totalitarian system which is more sustaining than a simple personal dictatorship. Therefore, OLF alarms that the dangerous political development sustaining over Ethiopia demands more than just a concern but towards a proactive action of the international communities and UN member states. We denounce legalized form of state terrorism and call up on the international community to exert diplomatic pressure on Ethiopian government to release all political prisoners unconditionally and repeal these brutal and repressive laws.

Victory to the Oromo People!

Oromo Liberation Front          

December 2, 2013

Attached is Partial list of political prisoners of Ethiopia

 

Dhaala Hookkaraa: Seera Farra-Gooltummaa Mormitoota Siyaasaa irratti Fayyadamuun Mootummaa Goolessituu Wayyaanee Dhaabbachuu Qaba

 

Qaamni qorannoo fi odeessaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hidhamtoota siyaasaa murtiinis tahee murtii malee hidhaman irratti ragaa dhiheessuuf qorannoo geggeessee jira. Akka kanaanis, ragaan tarree hidhamtoota siyaasaa hangi tokko manneen hidhaa Qaalittii, Xoorhayilooch, Ma’ikalaawii fi Qilinxoo irraa funaaname kanaa gaditti tarrifamee jira. Guutummaatti haala jechuu danda’amuun, hidhamtoonni kun kan himataman gochaa goolii, tokkummaa biyyaa yaaddessuu, mootummaa heerawaa hookkaraan fonqolchuuf yaaluu fi miseensummaa dhaabota akka ABO fi kan birootti shakkamuu faa. Hidhamtoonni siyaasaa kun umriidhaan barattoota sadarkaa lammaffaa fi yuniversiitii irraa hanga geggeessitoota hawaasa siiviilii hangafaatti kan jiranii dha. Ogummaadhaanis, qotataa, daldalaa, hojjetaa mootummaa; hogganoota siyaasaa, gaazexessitoota fi kkf. Irra hedduun isaanii Oromoo yoo tahan, dhalattoonni sabaa fi sablammoota Itoophiyaa biroonis baay’ee dha.

Hidhamtoota siyaasaa kana keessaa irra hedduun hanga ammaatti waggoota baay’eef kan hidhamanii fi gariin isaaniis gochaan zaliilii qaamaa fi sammuu kan irratti raaw’atame yoo tahu, kaan ammoo rasaasaan dhawamanii kan ajjeefaman faa dha.

Kufaatii Mootummaa Cehumsaa bara 1992 irraa qabee, abbootiin aangoo Itoophiyaa mirgoota bu’uuraa of ibsannoo (expression), jaaramuu fi wal gahuu garmalee ukkaamsuudhaan beekamu. Dhiittaan mirga namoomaa gochaa guyya guyyaatti raaw’atamu tahe. Wal diddaa siyaasaatiif sababoota hundee tahan furuu mannaa, ummata Oromoo fi dhaaba isaa kallacha ABO irratti waraana labsuu filate. Kanatti fufees, ilmaan Oromoo fi sabaa fi sablammoota biroo kumootaan lakkaawaman badii homaatuu malee qabamanii hidhamuu, gochaa zaliilii fi seeraan ala ajjeefamuu mudatan. Gariin isaanii osoo hiriira nagayaa geggeessaa jiranii tarkaanfii dabraa humnootni poolisaa fi tikaa fudhataniin ajjeefaman.

Sirni TPLF bara 2009 keessa seera Farra-Gooltummaa jedhee ergifatee labsate. Sirni jalqabuma irraayyuu dhiittaa mirga namoomaa bal’aa raaw’achuun beekamu kun, yeroo ammaantanaas seera kana jala gugachuun gochaawwan hammeenyaa raaw’atu hundumaa seera-qabeessa fakkeeffachuuf yaalaa jira. Yaalii kanaanis mootummaan EPRDF yaadota hawaasa addunyaa irraa itti dhihaatan gara dabarsuudhaan akka rakkoon impaayerattii keessaa rakkoo wal diddaa siyaasaa gadi fagoo osoo hin taane yaaddoo gochaa gooltummaa tahetti fakkeessee amansiifachuuf tattaafachaa jira.

Addi Bilisummaa Oromoo gochaa gooltummaa bifa kamiiyyuu kan dura dhaabbatuu fi tarkaanfii gooltummaa bifa qabsootiinis tahee bifa mootummoonni diddaa siyaasaa ukkaamsuuf itti dhimma bahan jabeessee morma. Haaluma kanaan gooltummaa mootummaa (state terrorism)Itoophiyaa kan diddaa fi qabsoo siyaasaa rukutuuf itti dhimma bahamaa jiru ni balaaleffata. ABOn yaaddoo dhaabonni mirga namoomaa fi mootummoonni demokraatawoon waaée seerota Farra-Gooltummaa, Pireesii fi Waldaalee siiviikii Itoophiyaa irratti yeroo yerootti ibsatan ni dinqisiifata.

Biyyoota akka Itoophiyaa kan caasaaleen mootummaa saba tokkichaan dhuunfataman keessatti, dhiittaa mirga namoomaa walii galaa seera-qabeessa godhanii labsachuun, abbaa irrummaa sirna giddu galeessaa (totalitarian system) kan abbaa irrummaa namtokkee (personal dictatorship) caalaa dafee hin buqqaane gad dhaabuutti akka geessu beekamuu qaba. Kanaafuu, balummaan haala siyaasaa Itoophiyaa keessaa yaaddoo qofa godhamee ibsamuu bira dabree, tarkaanfii qabatamaa hawaasa addunyaa fi mootummoota miseensa Mootummoota Gamtoomanii akka barbaadu ABOn yaadachiisuu fedha. Gooltummaa mootummaa seeraan labsatame kan morminu yoo tahu, hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee akka hiikamanii fi seerri ukkaamsaa fi cunqursaan kun akka diigamu irratti hawaasni addunyaa dhiibbaa dippilomaasii jabaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka godhu waamicha dhiheessina.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Mudde 1, 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s